Hotline:

0908.12.00.13

0909 741 388 Mr Hậu

Email:Blowtech1985@gmail.com

Máy nén khí Piston Fima
Belt drive single stage, JUMBO

JUMBO C9K 2Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
JUMBO Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
C9K-25/2M C9K 24 250 8,83 230/50 2 1,5 1250 10 145 72 740 x 320 x 660 37
C9K50/2M C9K 50 250 8,83 230/50 2 1,5 1250 10 145 72 1010 x 360 x 730 50
C9K-100/2M C9K 100 250 8,83 230/50 2 1,5 1250 10 145 72 1100 x 400 x 830 62
C9K-150/2M C9K 150 250 8,83 230/50 2 1,5 1250 10 145 72 1360 x 540 x 1060 86
C9K-25/2T C9K 24 250 8,83 400/50 2 1,5 1250 10 145 72 740 x 320 x 660 37
C9K50/2T C9K 50 250 8,83 400/50 2 1,5 1250 10 145 72 1010 x 360 x 730 50
C9K-100/2T C9K 100 250 8,83 400/50 2 1,5 1250 10 145 72 1100 x 400 x 830 62
C9K-150/2T C9K 150 250 8,83 400/50 2 1,5 1250 10 145 72 1360 x 540 x 1060 86


Dimensions : Lenght x Depth x Height

JUMBO C9K 3Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
JUMBO Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
C9K-25/3M C9K 24 300 10,59 230/50 3 2,2 1500 10 145 74 740 x 320 x 660 39
C9K-50/3M C9K 50 300 10,59 230/50 3 2,2 1500 10 145 74 1010 x 360 x 730 52
C9K-100/3M C9K 100 300 10,59 230/50 3 2,2 1500 10 145 74 1100 x 400 x 830 64
C9K-150/3M C9K 150 300 10,59 230/50 3 2,2 1500 10 145 74 1360 x 540 x 1060 88
C9K-200/3M C9K 200 300 10,59 230/50 3 2,2 1500 10 145 74 1460 x 640 x 1140 102
C9K-270/3M C9K 270 300 10,59 230/50 3 2,2 1500 10 145 74 1600 x 560 x 1150 122
C9K-25/3T C9K 24 300 10,59 400/50 3 2,2 1500 10 145 74 740 x 320 x 660 39
C9K-50/3T C9K 50 300 10,59 400/50 3 2,2 1500 10 145 74 1010 x 360 x 730 52
C9K-100/3T C9K 100 300 10,59 400/50 3 2,2 1500 10 145 74 1100 x 400 x 830 64
C9K-150/3T C9K 150 300 10,59 400/50 3 2,2 1500 10 145 74 1360 x 540 x 1060 88
C9K-200/3T C9K 200 300 10,59 400/50 3 2,2 1500 10 145 74 1460 x 640 x 1140 102
C9K-270/3T C9K 270 300 10,59 400/50 3 2,2 1500 10 145 74 1600 x 560 x 1150 122


Dimensions : Lenght x Depth x Height

JUMBO C16K 3Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement

Power

Supply

Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
JUMBO Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
C16K-50/3M C16K 50 320 11,30 230/50 3 2,2 1400 10 145 74 1010 x 360 x 730 53
C16K-100/3M C16K 100 320 11,30 230/50 3 2,2 1400 10 145 74 1100 x 400 x 830 65
C16K-150/3M C16K 150 320 11,30 230/50 3 2,2 1400 10 145 74 1360 x 540 x 1060 89
C16K-V150/3M C16K V150 320 11,30 230/50 3 2,2 1400 10 145 74 510 x 510 x 1150 84
C16K-200/3M C16K 200 320 11,30 230/50 3 2,2 1400 10 145 74 1460 x 640 x 1140 103
C16K-270/3M C16K 270 320 11,30 230/50 3 2,2 1400 10 145 74 1600 x 560 x 1150 123
C16K-50/3T C16K 50 320 11,30 400/50 3 2,2 1400 10 145 74 1010 x 360 x 730 53
C16K-100/3T C16K 100 320 11,30 400/50 3 2,2 1400 10 145 74 1100 x 400 x 830 65
C16K-150/3T C16K 150 320 11,30 400/50 3 2,2 1400 10 145 74 1360 x 540 x 1060 89
C16K-200/3T C16K 200 320 11,30 400/50 3 2,2 1400 10 145 74 1460 x 640 x 1140 103
C16K-270/3T C16K 270 320 11,30 400/50 3 2,2 1400 10 145 74 1600 x 560 x 1150 123


Dimensions : Lenght x Depth x Height

JUMBO C16K 4Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
JUMBO Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
C16K-100/4T C16K 100 360 12,71 400/50 4 3 1570 10 145 75 1100 x 400 x 830 70
C16K-150/4T C16K 150 360 12,71 400/50 4 3 1570 10 145 75 1360 x 540 x 1060 94
C16K-200/4T C16K 200 360 12,71 400/50 4 3 1570 10 145 75 1460 x 640 x 1140 108
C16K-270/4T C16K 270 360 12,71 400/50 4 3 1570 10 145 75 1600 x 560 x 1150 128


Dimensions : Lenght x Depth x Height

JUMBO C40K 4Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
JUMBO Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
C40K-100/4T C40K 100 510 18,01 400/50 4 3 1280 10 145 76 1100 x 400 x 870 71
C40K-150/4T C40K 150 510 18,01 400/50 4 3 1280 10 145 76 1360 x 540 x 1100 95
C40K-200/4T C40K 200 510 18,01 400/50 4 3 1280 10 145 76 1460 x 640 x 1180 109
C40K-270/4T C40K 270 510 18,01 400/50 4 3 1280 10 145 76 1600 x 560 x 1190 129


Dimensions : Lenght x Depth x Height

Sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH SX TM DV HẢI TRUNG KIM
Địa Chỉ: 92 Ao Đôi , P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: 0909.741.388 và 0908.12.00.13  -  MST: 0313238353