Hotline:

0908.12.00.13

0909 741 388 Mr Hậu

Email:Blowtech1985@gmail.com

Phụ tùng máy nén khí Fima
Lọc máy nén khí Fima

 

Phụ tùng lọc 3Micron

Model Cartridge Code Flow rate Flow rate Connections Dimensions Weight
FILTER       Ø L x D x H  
Type   Nmc/h NI/min in mm Kg
FCF008 15000TP008 51 850 G 3/8 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FCF012 15000TP012 72 1200 G 1/2 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FCF018 15000TP018 111 1850 G 3/4 BSP-F 85 x 85 x 256 0,88
FCF030 15000TP030 198 3300 G 1 BSP-F 125 x 125 x 263 2,2
FCF055 15000TP055 330 5500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 362 2,6
FCF080 15000TP080 486 8100 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 452 2,9
FCF120 15000TP120 750 12500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 643 3,7
FCF160 15000TP160 1008 16800 G 2 BSP-F 160 x 160 x 695 7,4
FCF250 15000TP250 1560 26000 G 2.1/2 BSP-F 160 x 160 x 935 10
FCF400 15000TP400 2520 42000 G 3 BSP-F 250 x 250 x 1170 25

Phụ tùng lọc 1Micron

Model Cartridge Code Flow rate Flow rate Connections Dimensions Weight
FILTER       Ø L x D x H  
Type   Nmc/h NI/min in mm Kg
FSF008 15000TS008 51 850 G 3/8 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FSF012 15000TS012 72 1200 G 1/2 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FSF018 15000TS018 111 1850 G 3/4 BSP-F 85 x 85 x 256 0,88
FSF030 15000TS030 198 3300 G 1 BSP-F 125 x 125 x 263 2,2
FSF055 15000TS055 330 5500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 362 2,6
FSF080 15000TS080 486 8100 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 452 2,9
FSF120 15000TS120 750 12500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 643 3,7
FSF160 15000TS160 1008 16800 G 2 BSP-F 160 x 160 x 695 7,4
FSF250 15000TS250 1560 26000 G 2.1/2 BSP-F 160 x 160 x 935 10
FSF400 15000TS400 2520 42000 G 3 BSP-F 250 x 250 x 1170 25

Phụ tùng lọc 0,01Micron

Model Cartridge Code Flow rate Flow rate Connections Dimensions Weight
FILTER       Ø L x D x H  
Type   Nmc/h NI/min in mm Kg
FOF008 15000TX008 51 850 G 3/8 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FOF012 15000TX012 72 1200 G 1/2 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FOF018 15000TX018 111 1850 G 3/4 BSP-F 85 x 85 x 256 0,88
FOF030 15000TX030 198 3300 G 1 BSP-F 125 x 125 x 263 2,2
FOF055 15000TX055 330 5500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 362 2,6
FOF080 15000TX080 486 8100 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 452 2,9
FOF120 15000TX120 750 12500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 643 3,7
FOF160 15000TX160 1008 16800 G 2 BSP-F 160 x 160 x 695 7,4
FOF250 15000TX250 1560 26000 G 2.1/2 BSP-F 160 x 160 x 935 10
FOF400 15000TX400 2520 42000 G 3 BSP-F 250 x 250 x 1170 25

Phụ kiện lọc than hoạt tính

Model Cartridge Code Flow rate Flow rate Connections Dimensions Weight
FILTER       Ø L x D x H  
Type   Nmc/h NI/min in mm Kg
FAF008 15000TZ008 51 850 G 3/8 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FAF012 15000TZ012 72 1200 G 1/2 BSP-F 85 x 85 x 187 0,77
FAF018 15000TZ018 111 1850 G 3/4 BSP-F 85 x 85 x 256 0,88
FAF030 15000TZ030 198 3300 G 1 BSP-F 125 x 125 x 263 2,2
FAF055 15000TZ055 330 5500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 362 2,6
FAF080 15000TZ080 486 8100 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 452 2,9
FAF120 15000TZ120 750 12500 G 1.1/2 BSP-F 125 x 125 x 643 3,7
FAF160 15000TZ160 1008 16800 G 2 BSP-F 160 x 160 x 695 7,4
FAF250 15000TZ250 1560 26000 G 2.1/2 BSP-F 160 x 160 x 935 10
FAF400 15000TZ400 2520 42000 G 3 BSP-F 250 x 250 x 1170 25


Sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH SX TM DV HẢI TRUNG KIM
Địa Chỉ: 92 Ao Đôi , P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: 0909.741.388 và 0908.12.00.13  -  MST: 0313238353