Hotline:

0908.12.00.13

0909 741 388 Mr Hậu

Email:Blowtech1985@gmail.com

Máy nén khí Piston Fima
Lubricated direct drive, PIPER


PIPER L19K 2Hp 8Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
PIPER Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
L19K-3 L19K 3 150 5,30 230/50 2 1,5 2900 8 116 70 285 x 450 x 480 21
L19K-10 L19K 10 150 5,30 230/50 2 1,5 2900 8 116 70 370 x 320 x 690 23
L19K-24 L19K 24 150 5,30 230/50 2 1,5 2900 8 116 70 610 x 310 x 580 24
L19K-50 L19K 50 150 5,30 230/50 2 1,5 2900 8 116 71 770 x 430 x 660 32


Dimensions : Lenght x Depth x Height

PIPER L20K 2Hp 8Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
PIPER Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
L20K-3 L20K 3 200 7,06 230/50 2 1,5 2850 8 116 70 285 x 450 x 480 25
L20K-10 L20K 10 200 7,06 230/50 2 1,5 2850 8 116 70 370 x 320 x 690 27
L20K-24 L20K 24 200 7,06 230/50 2 1,5 2850 8 116 70 610 x 310 x 580 29
L20K-50 L20K 50 200 7,06 230/50 2 1,5 2850 8 116 71 770 x 430 x 660 37


Dimensions : Lenght x Depth x Height

PIPER L20 2Hp 8Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
PIPER Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
L20-24 L20 24 240 8,48 230/50 2 1,5 2850 8 116 75 550 x 270 x 600 23
L20-50 L20 50 240 8,48 230/50 2 1,5 2850 8 116 75 670 x 310 x 660 31


Dimensions : Lenght x Depth x Height

PIPER L21K 2,5Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
PIPER Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
L21K-20 L21K 20 250 8,83 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 72 520 x 430 x 790 35
L21K-24 L21K 24 250 8,83 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 72 630 x 320 x 620 30
L21K-50 L21K 50 250 8,83 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 73 940 x 320 x 700 38
L21K-100 L21K 100 250 8,83 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 73 1200 x 400 x 850 63


Dimensions : Lenght x Depth x Height

PIPER L22K 2,5Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power Supply Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
PIPER Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
L22K-20 L22K 20 300 10,59 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 75 520 x 430 x790 36
L22K-24 L22K 24 300 10,59 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 75 630 x 320 x 620 31
L22K-50 L22K 50 300 10,59 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 76 940 x 320 x 700 39
L22K-100 L22K 100 300 10,59 230/50 2,5 1,8 2850 10 145 76 1200 x 400 x 850 64


Dimensions : Lenght x Depth x Height

PIPER V30K 3Hp 10Bar

Model Pump Tank Air Displacement Power
Supply
Nominal Power Revolutions Max Noise Dimensions Weight
PIPER Head               Pressure Level L x D x H  
Type Type Lt. L/Min CFM V/Hz HP kW Rpm Bar Psi dB(A) mm Kg
V30K-24M V30K 20 360 12,71 230/50 3 2,2 2850 10 145 77 520 x 430 x 790 43
V30K-50M V30K 50 360 12,71 230/50 3 2,2 2850 10 145 77 1070 x 320 x730 60
V30K-100M V30K 100 360 12,71 230/50 3 2,2 2850 10 145 77 1200 x 400 x 830 72
V30K-24T V30K 20 360 12,71 400/50 3 2,2 2850 10 145 77 520 x 430 x 790 43
V30K-50T V30K 50 360 12,71 400/50 3 2,2 2850 10 145 77 1070 x 320 x730 60
V30K-100T V30K 100 360 12,71 400/50 3 2,2 2850 10 145 77 1200 x 400 x 830 72
V30K-24M 1450 V30K 20 300 10,59 230/50 3 2,2 1450 10 145 72 520 x 430 x 790 43
V30K-50M 1450 V30K 50 300 10,59 230/50 3 2,2 1450 10 145 72 1070 x 320 x730 60
V30K-100M 1450 V30K 100 300 10,59 230/50 3 2,2 1450 10 145 72 1200 x 400 x 830 72
V30K-24T 1450 V30K 20 300 10,59 400/50 3 2,2 1450 10 145 72 520 x 430 x 790 43
V30K-50T 1450 V30K 50 300 10,59 400/50 3 2,2 1450 10 145 72 1070 x 320 x730 60
V30K-100T 1450 V30K 100 300 10,59 400/50 3 2,2 1450 10 145 72 1200 x 400 x 830 72


Dimensions : Lenght x Depth x Height

Sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH SX TM DV HẢI TRUNG KIM
Địa Chỉ: 92 Ao Đôi , P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: 0909.741.388 và 0908.12.00.13  -  MST: 0313238353