Hotline:

08 6260 1109

0909 741 388 Mr Hậu

Email:haunguyen.mt@gmail.com
Máy bơm ly tâm nước sạch
Máy bơm giếng khoan 6"

 

SERIES EXTERNAL CASING TYPE CAPACITY UP TO (50Hz) HEAD UP TO (50Hz) POWER UP TO (50Hz) PDF
6ERCR01-6ERCX01 Radial 9,5 m³/h 410 m 9,2 kW
6ERCR1-6ERCX1 Radial 13,5 m³/h 395 m 13 kW
6ERCR2-6ERCX2 Radial 18 m³/h 410 m 16,5 kW
6ERCR3-6ERCX3 Radial 25,5 m³/h 415 m 20 kW
6ERCR4-6ERCX4 Radial 36 m³/h 350 m 22 kW
6ER01   Radial 9,5 m³/h 595 m 13 kW
6ER1   Radial 13,5 m³/h 600 m 18,5 kW
6ER2   Radial 18 m³/h 560 m 22 kW
6ER3N   Radial 25,5 m³/h 530 m 26 kW
6ER4N   Radial 36 m³/h 430 m 30 kW
6EC2-6ECX2 Mixed-flow 60 m³/h 280 m 30 kW
6EC4-6ECX4 Mixed-flow 90 m³/h 190 m 30 kW
6E01N   Mixed-flow 27 m³/h 470 m 33 kW
6E1N   Mixed-flow 42 m³/h 430 m 37 kW
6E15   Mixed-flow 48 m³/h 375 m 37 kW
6E2   Mixed-flow 60 m³/h 285 m 37 kW
6E4   Mixed-flow 81 m³/h 245 m 37 kW
6E-27   Mixed-flow 42 m³/h 450 m 37 kW
6E-46   Mixed-flow 66 m³/h 335 m 37 kW
6E-60   Mixed-flow 84 m³/h 323 m 45 kW

 

Sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH SX TM DV HẢI TRUNG KIM
Địa Chỉ: 92 Ao Đôi , P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (028) 62601109 - Fax: (028) 62601106  -  MST: 0313238353